Omschrijving/Werking

 

AA-Forum Dag per dag

Emailgroep

We zijn een emailgroep voor AA-leden. We stellen ons niet als doel om leden te werven wel om een platform te bieden om samen online te kunnen communiceren.

Er wordt overeen gekomen dat de leden een chairman kiezen die voor een periode van zes maand elke maand een stap en een traditie zal behandelen.

Bij gebrek aan kandidaten zal die periode naar maandelijks gebracht worden.

We vragen nieuwe leden om zich kort voor te stellen met vermelding van de moedergroep. Dit is vooral als kontrolemiddel om onze eigen anonimiteit te kunnen vrijwaren. Om de zes maanden wordt aan de leden gevraagd om het lidmaatschap te bevestigen. Leden diee hier niet op antwoorden worden verwijderd. Het is niet de bedoeling dat mensen die hervallen zijn nog maanden kunnenlezen!

We hebben niet de pretentie dat we mensen via onze berichten kunnen motiveren om te stoppen met drinken?